LASKUTIN-VERKKOPALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT

1. Sopimus ja sen kohde

1.1 Tällä sopimuksella Asiakas ja MMD Networks Oy (Laskutin, Palveluntarjoaja) sopivat Laskutin -palvelun käytöstä. Palvelun käytöstä veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

1.2 Tällä sopimuksella sovitaan Asiakkaan käyttöoikeudesta Laskutin -verkkopalveluun, sopimuksessa mainituin ehdoin.

2. Palveluntarjoajan vastuu

2.1 Palveluntarjoajan vastuulla on luovuttaa Asiakkaalle tilatun palvelun mukaiset oikeudet käyttää Laskutin-verkkopalvelua. Palveluntarjoajan vahingonkorvausvelvollisuus palvelussa aiheutuneista vahingoista rajoittuu Asiakkaalle toimitetun palvelun hankinta-arvoon.

2.2 Palvelussa on virhe, jos ohjelmiston palveluliittymä ei toimi. Palveluntarjoajan vastuu palvelun virheestä rajoittuu palvelun korjaamiseen. Mahdollisen virheen korjaaminen aloitetaan heti tiedon saamisen jälkeen. Tarvittaessa palveluntarjoajalla on oikeus katkaista Asiakkaan yhteys ohjelmistopalveluun korjaustöiden ajaksi.

Virheeksi ei katsota yhteyden muodostamisen epäonnistumista siinä tapauksessa, että se johtuu Asiakkaan oman tietoverkon, tai yleisen Internet -verkon yhteysongelmista.

2.3 Palveluntarjoaja ei korvaa välillisiä, varallisuuteen kohdistuvia, yllättäviä tai ennalta-arvaamattomia vahinkoja. Palveluntarjoajan vahingonkorvausvelvollisuus palvelussa aiheutuneista vahingoista rajoittuu Asiakkaalle toimitetun palvelun hankinta-arvoon. Palveluntarjoajan korvausvelvollisuus on korkeintaan yhden kuukauden palvelumaksu.

2.4 Palveluntarjoaja ei vastaa operaattoripalvelun kautta lähetettyjen sanomien mahdollisesta viivästymisestä, muuttumisesta tai katoamisesta aiheutuvista vahingoista.

2.5 Palveluntarjoaja ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä.

3. Asiakkaan vastuu

3.1 Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksestaan ja sitoutuu säilyttämään salasanansa niin ettei se joudu sivullisten tietoon.

3.2 Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksellaan tehdystä tietoliikenteestä.

3.3 Asiakas käyttää tietoverkkoa omalla vastuullaan.

4. Maksut

4.1 Asiakas maksaa palveluntarjoajalle palveluista ja niiden käytöstä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Palvelumaksut suoritetaan tilisiirtona tai verkkomaksuna.

4.2 Palveluntarjoajalle on oikeus muuttaa hinnastojaan sekä palvelujen käytöstä laskutettavia maksuja ilmoittamalla Asiakkaalle vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi korotettujen hintojen tullessa voimaan.

4.3 Laskujen perinnän hoitaa kolmas osapuoli.

5. Ylivoimainen este ( Force Majeure )

5.1 Osapuoli vapautuu velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättäjättäminen johtuu vapauttamisperusteista. Vapauttamisperusteeksi (Force Majeure) katsotaan sellainen sopimuksen syntymisen jälkeen tapahtunut epätavallinen asiaan vaikuttava tapahtuma, jota sopimuspuolen ei ole syytä ottaa huomioon sopimusta tehtäessä ja joka on sopimuspuolista riippumaton, tai jonka vaikutusta ei voida kohtuudella välttää tai voittaa.

6. Erimielisyydet

6.1 Erimielisyydet, joita ei voida osapuolten kesken neuvotteluteitse sopia, ratkaistaan MMD Networks Oy:n kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

7. Voimassaolo

7.1 Sopimus tulee voimaan heti kun Asiakas on hyväksynyt nämä sopimusehdot. Irtisanomisaika on molemmin puolin yksi kuukausi. Rekisteröitymisen jälkeen palvelu on ilmainen kahden (2) viikon ajan. Ilmaisen käyttöajan jälkeen Asiakkaalla ei ole ostopakkoa. Sopimus on voimassa toistaiseksi.